Hotline: +84 935 339 669
Ý nghĩa của chuỗi trầm hương 108 hạt

Ý nghĩa của chuỗi trầm hương 108 hạt

Chuỗi 108 hạt là dấu ấn đặc trưng trong Phật giáo, có nguồn gốc từ Ấn Độ và mang sắc thái tín ngưỡng của Phật tử.

Đức Phật đã từng đi tới ngọn núi Kỳ Xà Quật (Grdhrakùta), đất nước La Duệ Kỳ (Ràjarha) cùng giáo đoàn của mình. Quốc vương nước ấy nghe tin liền sai người tới cầu xin Đức Phật cho mình pháp yếu để buông bỏ những đau khổ, phiền não của cuộc đời để có thể được tu hành.

Đức Phật liền truyền tới rằng quốc vương hãy xâu chuỗi tràng gồm 108 hạt trầm hương, đeo bên mình để tu tâm niệm Phật. Chỉ cần bình tâm vượt qua 100 vạn lượt đếm hạt niệm Phật thì sẽ vượt qua 108 phiền não thế gian.

Từ đó về sau vòng tay trầm hương 108 hạt cũng trở thành pháp khí đặc biệt quan trọng mà các Phật tử mang theo bên mình trong quá trình tu hành.

 

chuỗi hạt trầm hương 108 size 5 ly
chuỗi hạt trầm hương 108

 

Chuỗi 108 hạt được hình thành từ phép tính, cụ thể, con người có: 6 căn (thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, thân thể, ý chí), 3 cảm (vui, buồn, vô ký), 2 giới và trải qua 3 thời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Tất cả hợp thành 6 x 3 x 2 x 3 = 108 nỗi phiền muộn, khổ đau cần nếm chịu và vượt qua.

Theo quan niệm tôn giáo thì chuỗi trầm hương 108 hạt được xem như là biểu tượng cho 108 pháp Tam Muội xoá bỏ 108 phiền muộn dương gian. Do đó, ngày nay khi đeo vòng trầm hương 108 hạt như một lời nhắc nhở ta về giáo lý Tứ Diệu Đế. Nghĩa là để giải thoát ta cần buông bỏ 108 nỗi khổ đau dương gian.

Related Posts