Share on Pinterest
Home / Tài Liệu / Trầm Hương Việt Nam

Trầm Hương Việt Nam

Share on Pinterest

Trầm hương Việt Nam xuất hiện rất sớm trong lịch sử Trung Quốc. Dựa vào “Nam phương thảo mộc trạng” thời Tấn triều, văn viết như sau:

 Giao chỉ (1) có cây mật hương: cuống như cự liễu (2), hoa trắng mà thơm, lá như gỗ quýt, lõi màu đen. Chìm dưới nước nên gọi là Trầm hương, nổi trên mặt nước gọi là tạp cốt hương, thành thực vẫn thơm, là kê thiệt hương.

“Nam Việt chí” cũng viết: “Cây mật hương giao chỉ, trước tiên chặt gốc già, phơi cho khô vỏ nhiều năm, lõi cây và cắt xẻ không hư, trầm thủy màu đen, tức cũng chính là Trầm hương” (xem <Bổn thảo võng mục>)

Gỗ Trầm hương Việt Nam sinh trưởng ở những rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, đặc biệt là dãy Trường Sơn, sản lượng rất nhiều, trước mắt là nguồn gốc chủ yếu của trầm hương thượng phẩm.

Gỗ Trầm hương Việt Nam tục gọi là cây gió, <Từ điển hương liệu> còn gọi là Ưng mộc (Eagle Wood), tên khoa học là Aquilaria crassna, là gỗ xanh tốt quanh năm, thân cao khoảng ba, bốn chục thước, vỏ cây xám đậm, có gân, lá thay phiên nhau, hình trứng hình kim, viền hướng lên hình cong, mặt lá hướng lên màu xanh cánh trả, tinh tế, bóng láng. Gốc lá hướng xuống khá nhạt, có lông mềm, hoa màu trắng thành hình cây dù. Quả chính như lê, đứng vững có lông mềm thưa. ( Chi tiết xem “Nghệ thuật hương – Trầm hương vật ngữ:, nhà xuất bản Ngự Hương, dẫn báo nghiên cứu Trầm hương của Viện Lâm nghiệp khoa học quốc gia Việt Nam).

* Chú thích:
Giao Chỉ: địa phương phía nam thời nhà Đường. Hán chỉ quận Giao Chỉ, chỉ phía Bắc Việt Nam.
Cự liễu: to lớn, còn gọi là cử liễu, tức kĩ liễu, Dương liễu, Liễu thục, gỗ rụng lá.
Share on Pinterest

Xem Bài viết : Chinese (Simplified)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*