Home / Tag Archives: trầm da báo

Tag Archives: trầm da báo

Những Điều Cần Biết Về Trầm Hương

Trầm Hương và những điều cần biết

Trầm hương nổi tiếng là một trong những loại gỗ đắt nhất thế giới. có các tên gọi khác nhau như: Trầm mắt tử, trầm mắt đảo, trầm bọ sánh, trầm bông, trầm da báo, trầm điệp lá, trầm điệp trai, ...

Read More »

Phân Biệt Trầm Hương Và Kỳ Nam

Cây trầm hương 160 năm tuổi

Trầm hương và Kỳ nam đều được hình thành từ lõi của cây gió bầu. Tuy nhiên chúng hoàn toàn khác nhau, Kỳ nam thường có giá đắt gấp 10-20 lần so với trầm hương. Để phân biệt trầm hương ...

Read More »